logo
Je výraz v italštině znamenající "po myslivecku", označuje pokrm připravený ze zvěřiny nebo i drůbeže.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Á la cacciatore . Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Á la cacciatore samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Á la cacciatore zde již hledalo 1272 uživatelů před vámi.