logo

Ak zakúpený výrobok nemá na obale značenie GDA, ale sú na ňom uvedené nutričné ​​údaje, ich zadaním do tabuľky prepočíta Kalkulátor GDA tieto údaje na hodnoty GDA vyjadrené v percentách (podiel denného odporúčaného množstva energie, cukrov, tukov, nasýtených mastných kyselín a sodíka obsiahnutý v presne stanovenom množstve výrobku).


Obsah v množstve výrobku uvedenom na obale: